ORKESTAR DOBRE VIBRACIJE

Orkestar Dobre Vibracije je projekt NVO-a Klub Dobre Vibracije koji se bavi problemom nedovoljne zastupljenosti kulturno-umjetničkih sadržaja za mlade s teškoćama u razvoju.

Osnovni ciljevi projekta Orkestar Dobre Vibracije

  1. Organiziranje radionica bubnjanja i javnih nastupa za 20 mladih s višestrukim komunikacijskim teškoćama, korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Zagreb, u trajanju od 08. veljače 2018. do 07. kolovoza 2019.
  2. Jačanje kapaciteta udruge, čime će se omogućiti multipliciranje rezultata projekta nakon njegova završetka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 432.433 kn od čega je iz Europskog socijalnog fonda sufinancirano 367.406,47 kn.

Ostvareni rezultati projekta Orkestar Dobre Vibracije

  1. Bavljenje 20 mladih s teškoćama u razvoju kulturno-umjetničkim aktivnostima tijekom 18 mjeseci u vidu pohađanja 110 radionica bubnjanja i sudjelovanja na 10 javna nastupa;
  2. Jačanje provedbenih kapaciteta Udruge za ovakve aktivnosti osposobljavanjem novih članova za samostalno vođenje radionica ovog tipa i nabavkom opreme čime će se omogućiti korištenje rezultata projekta nakon njegovog završetka, za korisnike Centra Slava Raškaj u Zagrebu, kao i drugih ustanova i organizacija tog tipa širom RH;
  3. Velika vidljivost projekta u svrhu informiranja šire zajednice o tijeku i rezultatima projekta, čime će se stvoriti uvjeti da što veći broj zainteresiranih mladih ljudi s teškoćama u razvoju širom RH bude uključeno u rad naših radionica i na taj način zadovolji svoju potrebu i pravo na bavljenje kulturno-umjetničkim aktivnostima te se kroz njih i dodatno rehabilitira.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Borisa Prljevića, voditelja projekta na klubdobrevibracije@gmail.com

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/operativni-program/