Projekt Orkestar Dobre Vibracije

Projekt Orkestar Dobre Vibracije NVO-a Klub Dobre Vibracije bavi se problemom nedovoljne zastupljenosti kulturno-umjetničkih sadržaja za mlade s teškoćama u razvoju. Cilj je organiziranje radionica bubnjanja i javnih nastupa za 20 mladih s višestrukim komunikacijskim teškoćama, korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Zagreb, u trajanju od 18 mjeseci. Realizacijom projekta također će se ojačati kapaciteti udruge, čime će se omogućiti multipliciranje rezultata projekta nakon njegova završetka.

U suradnji sa stručnim timom iz Centra Slava Raškaj radionice će biti metodološki prilagođene korisnicima projekta, a održavat će se u njima prilagođenom prostoru. Vodit će ih osoba koja ima specifična znanja i vještine potrebne za vođenje radionica namijenenih mladima s višestrukim komunikacijskim teškoćama. Radionice uključuju bubnjanje u skupini na djembe bubnjevima koji se sviraju dlanovima. Dlanovi su važan dio čovjekovog komunikacijskog alata, naročito kod osoba s govornim i slušnim teškoćama. Bubnjanjem se razvija bolja koordinacija ruku, gruba i fina motorika ruku i šaka, te koordinacija oka i ruke, što predstavlja temelj za razvoj govora.

Bubanj je instrument koji omogućuje glazbeno izražavanje s najmanje prethodne glazbene naobrazbe. Zahvaljujući njegovoj jednostavnosti, savladavanje najosnovnijih vještina sviranja i grupnog muziciranja je brže nego kod većine drugih instrumenata, pa se brže dolazi do faze opuštenosti i zabave kao i sudjelovanja polaznika u javnim nastupima.

Bubnjanjem u skupini razvija se vještina međusobnog komuniciranja i „slušanja“, osjećaj zajedništva i povezanosti, unaprjeđuju se socijalne i kreativne vještine, vještine prepoznavanja i snage svih sudionika u skupini, koje korisnici mogu kasnije primijeniti i u svom životnom okruženju, obitelji, razredu, društvu, poslu, itd. Jedna od dodatnih dobrobiti bubnjanja za mlade s teškoćama u razvoju jest istovremeno korištenje lijeve i desne polutke mozga tijekom bubnjanja što snažno stimulira kreativnost, povećava koncentraciju i oslobađa od stresa, te time djeluje rehabilitacijski.

Realizacijom ovog projekta osigurat će se:

1. Bavljenje 20 mladih s teškoćama u razvoju kulturno-umjetničkim aktivnostima tijekom 18 mjeseci u vidu pohađanja 110 radionica bubnjanja i sudjelovanja na 10 javna nastupa;

2. Jačanje provedbenih kapaciteta Udruge za ovakve aktivnosti osposobljavanjem novih članova za samostalno vođenje radionica ovog tipa i nabavkom opreme čime će se omogućiti korištenje rezultata projekta nakon njegovog završetka, za korisnike Centra Slava Raškaj u Zagrebu, kao i drugih ustanova i organizacija tog tipa širom RH;

3. Velika vidljivost projekta u svrhu informiranja šire zajednice o tijeku i rezultatima projekta, čime će se stvoriti uvjeti da što veći broj zainteresiranih mladih ljudi s teškoćama u razvoju širom RH bude uključeno u rad naših radionica i na taj način zadovolji svoju potrebu i pravo na bavljenje kulturno-umjetničkim aktivnostima te se kroz njih i dodatno rehabilitira.