Radionice Orkestra Dobre Vibracije su počele!

U Centru za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” šire se dobre vibracije. Svakog tjedna, korisnici radionica projekta Orkestar Dobre Vibracije uče osnove sviranja djembea.


A na radionicama živo. Uče se prvi taktovi, upoznaju “slap” i “bass” i postavlja pregršt pitanja. A nije da nismo spremni na njih. Dapače, konstantno potiče mlade bubnjare da što češće pitaju kako bi bolje spoznali
komunikaciju muzikom i ovladali instrumentom. 🙂

Korisnici programa su učenici centra “Slava Raškaj” i podjeljeni su u grupe, kako bi se svakom korisniku mogla posvjetiti potrebna pažnja.

Bubanj je instrument koji omogućuje glazbeno izražavanje s najmanje prethodne glazbene naobrazbe. Zahvaljujući njegovoj jednostavnosti, savladavanje najosnovnijih vještina sviranja i grupnog muziciranja je brže nego kod većine drugih instrumenata, pa se brže dolazi do faze opuštenosti i zabave kao i sudjelovanja polaznika u javnim nastupima.

E sad, kako smo vam to otkrili, jasno je da ubrzo možete očekivat i javne nastupe Orkestra Dobre Vibracije. Da među prvima saznate o nastupima pratite nas na Facebooku i Instagramu. 🙂

O projektu

Projekt Orkestar Dobre Vibracije NVO-a Klub Dobre Vibracije bavi se problemom nedovoljne zastupljenosti kulturno-umjetničkih sadržaja za mlade s teškoćama u razvoju. Cilj je organiziranje radionica bubnjanja i javnih nastupa za 20 mladih s višestrukim komunikacijskim teškoćama, korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Zagreb, u trajanju od 18 mjeseci. Realizacijom projekta također će se ojačati kapaciteti udruge, čime će se omogućiti multipliciranje rezultata projekta nakon njegova završetka. Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog socilajnog fonda.

Čitaj više o projektu >> http://klubdobrevibracije.com/orkestardobrevibracije/