Važna dokumenta

IZVIJEŠĆE ZA 2013 – KLUB DOBRE VIBRACIJE

ORGANIGRAM – KLUB DOBRE VIBRACIJE

RJEŠENJE O PROMJENI ADRESE KLUBA DOBRE VIBRACIJE

OBAVIJEST O RAZVRSTAVANJU POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u

OIB KLUBA DOBRE VIBRACIJE

RJEŠENJE O REGISTRACIJI UDRUGE KLUB DOBRE VIBRACIJE